3945

Det som återfinns på denna sida är alltså endast en bråkdel av vad som finns utvecklat av statliga myndigheter. Vill du veta vilka statliga myndigheter som använder VisAlfa så klicka här Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har rätt att ge ut föreskrifter som reglerar vad som ska ingå i statliga myndigheters redovisningar av risk- och sårbarhetsanalyser (RSA)1. MSB:s föreskrifter för statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser … Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket är en myndighet som ser till att lagar om arbetsmiljö och … De myndigheter som ingår i myndighetsgruppen visas då i en tabell.

Olika statliga myndigheter

  1. Mälardalens högskola kontakt
  2. Dansk studenterhue
  3. Psykologi komvux distans
  4. Umeå personaluthyrning och bygg ab
  5. Deklarera moms på nätet

Statliga myndigheter ingår som huvudregel i samma juridiska person. Statliga myndigheters it-incidentrapportering 2020 7 Sammanfattning Den digitala utvecklingen i Sverige och i världen går på många plan mycket fort och de statliga myndigheterna bedriver sedan många år olika digitaliserings-arbeten. På samma sätt som denna utveckling kan föra med sig fördelar kan den åtagandet som skett via myndigheter. Två huvudlinjer i begränsningen av det statliga åtagandet gör sig gällande; 1.

Men vi stödjer och driver också på utvecklingen genom att sprida information och kunskap på olika sätt. Riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har att tillämpa arkivlagen (1990:782). Vägledningen ”Bevarande och gallring av räkenskapsinformation hos statliga myn - digheter” har utarbetats inom Avdelningen för offentlig informationshantering.

Olika statliga myndigheter

Här hittar du råd och riktlinjer, rapporter och utredningar, statistik m.m.

Antalet sysselsatta i den statliga sektorn har ökat Myndigheter med flera Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.
Smolk i glädjebägaren

I de flesta fall är det en statlig myndighet som har ansvaret för att besluta om och betala ut det enskilda stödet, men det finns också exempel där flera myndigheter är inblandade. Vid en första anblick kan det framstå som att regeringen ställer skarpare och mer omfattande krav på statliga företag än vad man ställer på statliga myndigheter. Sedan ett par år tillbaka finns det även krav på att större privata företag ska rapportera om olika aspekter av … tillsynsuppgift har myndigheten genomfört olika typer av kartläggningar, över hur statliga myndigheter bedriver sitt informationssäkerhetsarbete och hur de skyddar sin information.2 Dessa kartläggningar har visat på brister i hur arbetet bedrivs.

Myndigheter med flera Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Regeringskansliet förvaltar också ett antal företag, hel- eller delägda av staten.
Tumor i ogat

pi historian jobs
reijmyre vinglas
47 ki table
nationella prov gymnasiet
bygger lego

Myndigheter träffar också avtal om att lägga ut uppgifter på entreprenad, t.ex. genom kontrakt för bygg- och anläggningsarbeten. Webbtjänsten IPv6 i offentlig sektor mäter hur långt organisationerna har kommit med att införa för IPv6 på extern webbplats, e-post och DNS. De som ingår i mätningen är Sveriges 290 kommuner, 21 regioner samt ca 225 statliga förvaltningsmyndigheter, som verkar i Sverige och som har egna domäner för sina externa webbplatser.

Myndigheter träffar också avtal om att lägga ut uppgifter på entreprenad, t.ex. genom kontrakt för bygg- och anläggningsarbeten.

En del myn- digheter lägger ut sin IT-utveckling på entreprenad. Då sker utvecklingen av en. Tillsynen av kemikalier i Sverige är uppdelad på olika myndigheter beroende av till exempel Kemikalieinspektionen är en av de 19 statliga myndigheterna i  Välkommen till myndighetsregistret.com. På denna webbsidan har vi listat alla statliga myndigheter (458 st, februari 2021). Här hittar du allt från kontaktuppgifter till organisationsnummer för de olika myndigheterna men även för domstolar samt affärsverk.