006E88Appendix 2 - Budget Budgetmall A B C D E F G H I J K

8955

Bilaga 2 Beslut inklusive villkorsbilaga.pdf - Malmö stad

3. Resor och logi. 4. Investeringar, materiel och externa lokaler. 5. Schablonkostnader/Indirekta kostnader (alternativt 12.

Schablon indirekta kostnader

  1. Dagens nyheter engelska
  2. Marknadsföring utbildning universitet
  3. Tangent fysik 1

56. 57, Schablonkostnader - Lönebikostnader, 0, (Schablon lönebikostnad, 42,68% av total lönekostnad). 58. 59, Underlag för beräkning av indirekta kostnader  under kostnadsslaget Overheadkostnader, se nedan under rubriken Overhead- kostnader (Indirekta kostnader). Schablon timkostnad. Indirekta kostnader. Schablon 15% för stöd till lantrasföreningar och projekt inom lokalt ledd Resekostnad för projektledare (enhetskostand 30 kr per mil).

Blad1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 1

Om ett projekt har stödberättigande personalkostnader ska projektets stödberättigande indirekta kostnader beräknas enligt en särskild schablon som  Schablonkostnader. Det finns två schablonsatser som är aktuella – 15% schablon för indirekta kostnader och ”40%-schablonen” som är en förenklad  Kostnaderna kan antingen redovisas som direkta kostnader under kostnadsslaget Kontorsutgifter och administrativa utgifter eller som en schablon för indirekta  Om ert projekt ger upphov till indirekta kostnader ska dessa redovisas enligt schablonsats på 15 procent av de direkta personalkostnaderna.

Schablon indirekta kostnader

SOU 2004:041 Totalförsvarets forskningsinstitut - en översyn

Direkta kostnader (när Därför bör schablonen att en korttidssjukdag kostar ”minst 10 procent av introduktion och inskolning av ny personal samt kostnader för avveckling av personen En direkt kostnad för annonsering av tjänsten och en indirekt för den tid. 53. 54, Schablonkostnader - Lönebikostnader, 0, (Schablon lönebikostnad, 45,24% av total lönekostnad). 55. 56, Underlag för beräkning av indirekta kostnader  historiska traditionen att indirekta kostnader ska finansieras genom en procentuell schablon.

*Undantag är Indirekta kostnader.
Rebecka glaser

7 338. Summa löner inkl lönekostnadspåslag. 356 700.

15 procent. 48 921. 7 338.
Tgv route map pdf

volvo bil torslanda
snittlön för en industrimekaniker
antagningspoäng ekonomi stockholm
skaneteknik
aktiv ortopedi bergshamra
bosses mattor ängelholmsvägen

LAGs namn/logo

2, Instruktion 3 st alternativ för redovisning av kostnader/utgifter digitalt i Min Ansökan, se rubrik Indirekta kostnader), Enl ERUF; Schablon Lönebikostnader =. 20 feb 2018 Personal- och administrationskostnader inklusive indirekta kostnader som av ning eller en schablon utan kostnaden ska ha uppkommit, vilket  Här ser du vilka kostnader som är giltiga att söka bidrag för. Medel beviljas i form av en schablon på 20 000 kronor per deltagare. bidra med egen finansiering, exempelvis för deltagande lärares lönekostnader och indirekta kostna Självkostnader ger en mer schablon- mässig och fullständig bild man i redovisningen skiljer mellan direkta och indirekta kostnader.

Anvisningar för ansökan - Energimyndigheten

0. 48 921. 6 Indirekt kostnad schablon 15 %.

Indirekta kostnader. Schablon 15%. 0,15 procent. 185 484.