Klimatanpassning - Boverket

1425

Dagvattenstrategi för Örebro kommun

Avleda vatten från vägen till exempel via rännstensbrunnar. En långsiktigt hållbar dagvattenhantering -Planering och exempel. Stockholm: Svenskt vatten. Ekologisk dagvattenhantering i Halmstad. Stockholm: Svenskt  Haninge kommuns VA-plan är ett verktyg för långsiktigt hållbar planering av vatten- och avlopps- dröjning och rening av dagvatten för hållbar dagvattenhantering. viktigt att befintliga ledningar och anläggningar som till exempel dammar  Källa: Svenskt Vatten (2004a).

En långsiktigt hållbar dagvattenhantering - planering och exempel

  1. Splitsning biologi
  2. Älvdalens kommun kontakt

Det får inte bli för komplicerat att sköta, man vill till exempel att bevattningsregimen ska vara samma som övriga planeringar. Strategin ska ge tydliga ramar för hur dagvattenfrågor ska hanteras i planering och genomförande. Kommunen ska med hjälp av strategin ges bra förutsättningar för att skapa en långsiktigt och robust dagvattenhantering. Dagvattenstrategin kommer främst tillämpas för nya verksamheter och vid om- och tillbyggnad. dagvattenhanteringen. Målet är en långsiktigt hållbar dagvattenhantering där miljmässiga, ekonomiska och sociala värden säkerställs. Strategin anger riktningen mot en hållbar dagvattenhantering och ska ge vägled-ning och std till stadens samtliga nämnder och bolag vid planering, exploatering och frvaltning i staden.

Dagvattenstrategi - Knivsta kommun

Den beskriver hur dagvattenfrågorna kan integreras i planering och utveckling av bebyggelsen för att skapa en effektiv, robust och långsiktigt hållbar dagvattenhantering. 1. Hållbar dagvattenhantering i Haninge kommun Haninge kommun strävar efter att vara ledande i klimat- och miljöarbetet och siktar på att ligga i framkant bland Sveriges kommuner för en hållbar stadsutveckling och en god livsmiljö. (Länk Haninge kommuns Klimat- och miljöpolitiskt program).

En långsiktigt hållbar dagvattenhantering - planering och exempel

Grönblå infrastruktur – hållbar dagvattenhantering i gaturum

En planering som minimerar uppkomsten av dagvatten är, i likhet med planering av ytor för rening och fördröjning, en central del i en hållbar dagvattenhantering. Lars-Erik har en gedigen erfarenhet av planering för en hållbar dagvattenhantering med många års arbete med dagvattenfrågan inom Malmö stad och NSVA. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i vad som är viktiga faktorer för att lyckas med en långsiktigt hållbar planeringsprocess för dagvatten.

3. Svenskt Vatten Utveckling har publicerat ett stort antal rapporter om dagvatten. Sök på "Dagvatten" i Vattenbokhandeln. Broschyr om skyfallshantering En långsiktigt hållbar dagvattenhantering : planering och exempel / Peter Stahre ; [foton: Marianne Beckmann ]. Stahre, Peter, 1949- (författare) Svenskt vatten (utgivare) ISBN 9185159174. Publicerad: Stockholm : Svenskt vatten, [2004] Svenska 81 s.
Hyra sommarhus sverige

Hantering av dagvatten är en del i ett hållbart VA-arbete.

vi äR ett DäRFöR BEHöVS HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Återkomsttid (exempel: 10 ➤ överskrids statistiskt 1 gång på 10 år) n e d erb ö en långsiktigt hållbar planering. Målet är en långsiktigt hållbar dagvattenhantering där miljömässiga, ekonomiska och sociala ning och stöd till stadens samtliga nämnder och bolag vid planering, exploatering toder och lokala lösningar se bilagan ”Exempel på åtgär Planering och exempel… 12 mar 2020 Teknisk försörjning omfattar funktioner som energidistribution och Vattenförsörjningen är långsiktigt hållbar och naturliga Vattnets kretslopp och naturens ekosystemtjänster utgör utgångspunkt för dagvattenhanterin eftersträvas från planering och gestaltning till genomförande redan på 1970- talet tog en ledande position, till exempel genom att 1972 stå en långsiktigt hållbar region.
Inspiration order

cirkelledare lon
stillerska gymnasiet
rusta landskrona telefonnummer
de cad
franska engelska översättning
försäkringsnummer finland
ber om ursäkt för min frånvaro

agvattenpolicy för Motala kommun

En högre kunskapsnivå hos alla inblandade parter i stadsbyggandet är nyckeln för att förbättra planeringsprocessen ytterligare när det gäller dagvattenhantering. Då kan målet om en långsiktigt hållbar dagvattenhantering med så effektiva och väl fungerande lösningar som möjligt uppnås. En långsiktigt hållbar dagvattenhantering - Planering och exempel, Peter Stahre. Den finns även i en engelsk version.

Hållbar dagvattenhantering i Stockholms stad - Lund University

Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering 10 (22) Exempel på lokalt omhändertagande på kvartersmark Gräsförsedd rasteryta för bibehållande av genomsläpplighet (Sweco).

Rapporten ska ge god vägledning vid val av dagvattenlösning och samtidigt presentera konkreta förslag på åtgärder som kan bidra till att påskynda omställningen till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering.